Værdiskabelse

Hvilken værdi kan Play Your Talent skabe?

Her er listet en række af de gevinster, effekter og positive eftervirkninger, der opstår ved implementeringen af Play Your Talent, og som alle bidrager til værdiskabelsen i virksomheden.

  • Afdække talenter
  • Måle talentudnyttelse
  • Øge talentudnyttelse
  • Fastholde medarbejdere
  • Analysere hele virksomhedens talentudnyttelse
  • Analysere den enkelte medarbejders talentudnyttelse
  • Analysere opgaveløsning og foreslå mere effektivitet
  • Analysere og foreslå optimale projektteams ud fra talenter og andre forslag
Play Video

Det digitale software.
Systemets talent-program kan:

Afdække
talenter

Måle talentudnyttelse

Øge
talentudnyttelse

Fastholde medarbejdere

Analysere hele virksomhedens talentudnyttelse

Analysere den enkelte medarbejders talentudnyttelse

Analysere opgaveløsning og foreslå mere effektivitet

Analysere og foreslå optimale projektteams ud fra talenter og andre forslag

Teoretisk metoderedegørelse

Metoden i Play Your Talent er af den overbevisning, at alle mennesker har talenter – noget de er særligt gode til. Både hjerneforskning, psykologiske teorier og personlighedstest peger på, at mennesker har udviklet særlige præferencer, styrker og talenter på forskellige områder gennem opvæksten, og at det betyder noget for både motivation, effektivitet og drive-faktor hos mennesker, at de sætter deres styrker og talenter i spil*.

Hvordan skal talentbegrebet forstås i denne metode?

Talentbegrebet er en kobling af erfaringer, præferencer og styrker. Det man har talent for, er noget man har udviklet gennem opvæksten – det er noget man har øvet og styrket mere eller mindre ubevidst i mange timer og i mange år.

Inddrager man hjerneforskning og NLPs (neurolingvistisk programmering) teoretiske tilgang og PHD doktor Britt Andreatta i forståelsen af talentbegrebet, findes der en simpel måde at lære og forstå terminologien på:

  • Neuronerne/forbindelserne i hjernen er dannet som tykke på dét, man har talent for – dvs. det man har trænet meget (mere eller mindre ubevidst) og dermed får energi af.
  • Neuronerne/forbindelser i hjernen er dannet som tynde på dét, man ikke har talent for – dvs. det man har trænet lidt eller slet ikke og dermed mister energi af.

Der eksisterer mange andre forklaringsteorier indenfor hjerneforskning, der beskriver begrebet dybere og på en langt mere detaljeret måde, men skal man blot forstå den tankegang, der gør sig gældende i den anvendte metode, er det ikke nødvendigt med grundigere forklaring.

Metoden er udviklet med henblik på, at langt flere mennesker får øjnene op for deres talentpotentiale, og at virksomheden efterfølgende kan få dette positivt i spil.

icon-mission2

Mission

Gennem et fagligt kvalificeret softwaresystem opbygges en innovation platform, der tilbyder kontinuerlige udviklingsmuligheder. 

Der er mange spændende systemer på markedet som ikke virker i praksis, da de er for komplekse, hvilket medarbejderne ikke kan overskue i en travl hverdag. Konsekvensen er, at mange gode systemer, strategier og tiltag går til grunde. 
Dette system skal være en simpel understøtende funktion til at holde fokus på de forandringer, der ønskes fra et overordnet strategisk ledelsesniveau og helt ned til den daglige arbejdsgang hos de enkelte teams og den enkelte medarbejder. Dette gør systemet særdeles attraktivt for alle virksomheder, ledere og HR instanser, konsulenter, coaches m.fl. der arbejder med forandringsprocesser.

icon-vision

Vision

At skabe indblik og transparens i talentpotentialet så det bliver muligt at drage nytte af det store potentiale, der ligger skjult i mange mennesker og få det i spil i virksomhederne og menneskers liv generelt.

Kontakt os

Vil du i kontakt med Play Your Talent? Har du lyst til et uforpligtende møde, hvor du kan høre om systemet, og opleve hvordan det kan skabe værdi for netop dig og/eller din virksomhed?