fbpx

Privatlivspolitik

Play Your Talent ApS (herefter PYT) er ansvarlig for beskyttelsen af personoplysninger, som du giver os og overlader til vores behandling, i henhold til gældende lovgivning.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan PYT på en ansvarlig og fortrolig måde behandler dine personoplysninger.

Denne privatlivspolitik inkluderer alle PYTs produkter så som:

 • PlayYourTalent appen til android and iOS
 • PlayYourStrategy appen til android and iOS
 • PlayYourTalent websites og services
 • Og alle andre services udbudt af PYT

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Ved brug af PYT’s softwareløsninger bliver følgende personoplysninger behandlet:

 • Navn
 • E-mail
 • Køn
 • Alder
 • Stilling
 • Talentprofil baseret på analyse af besvarelser

Derudover kan du frivilligt uploade et billede til brug som profilbillede. Dette billede vil kun være tilgængeligt for dig selv, dine kolleger og dine ledere. Det vil blive behandlet og sikkert opbevaret via Firebase, en service leveret af Google.

Disse billeder bruges kun som en visuel repræsentation af din konto inden for PYTs produkter og vil ikke være genstand for nogen behandling med formålet at udlede yderligere data.

Hvis du afgiver andre personoplysninger frivilligt, vil vi også behandle disse oplysninger i relevant omfang. 

Oplysningerne behandles kun i det omfang de er tilstrækkelige, relevante, og altid begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig i relation til din interaktion med os.

Formålet med indhentning og behandling af information

PYT behandler dine personoplysninger for at yde den bedst mulige service, herunder:

 • at kunne identificere softwareløsningens brugere og analysere deres talenter
 • at give adgang til administratoren og/eller lederen i din organisation, så de kan se og bruge din talentprofil i organisationen.
 • for at give dig besked om ændringer i vores service
 • at yde support

Behandlingsgrundlag

Vi behandler kun dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR.

Det betyder også, at vi skal have et lovligt grundlag for at behandle dine personoplysninger.

Således behandler vi dine oplysninger på følgende lovlige grundlag:

 • når vi har modtaget dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke behandlingsgrundlag.
 • når behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du eller din organisation har med os.
 • når behandlingen er nødvendig for overholdelse af gældende lovgivning.
 • når behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser.

Periode for opbevaring af oplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige at behandle.

Der er således internt i PYT indført tidsfrister for sletning eller periodisk gennemgang af data behandlet som dataansvarlig. Sådanne tidsfrister er bl.a. fastsat ud fra oplysningernes karakter og baggrund.


Sikkerhed

PYT har indrettet sig med organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle personoplysninger, som vi behandler. Det betyder, at PYT har indrettet sig med foranstaltninger, der bl.a. beskytter dine personoplysninger mod tab, manipulation og uberettiget adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at følge med den teknologiske udvikling.

Modtagere af dine personoplysninger

Dine personoplysninger er strengt fortrolige. De videregives alene til tredjeparter, der med rimelighed og nødvendighed skønnes at skulle anvende dine data for at kunne sikre vores bedst mulige behandling af dine personoplysninger.

 

Vi videregiver derudover kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen, kontraktforhold eller krav for at indgå kontrakt, tillader eller kræver det. 

Anvendelse af tredjeparter

PYT anvender tredjeparter til at levere og yde den bedste service til brugerne af vores softwareløsninger. Tredjeparterne må ikke anvende personoplysningerne til egne formål og må kun behandle dem på vegne af PYT til varetagelse af vores formål med behandlingen.

 

PYT behandler kun personoplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler som os, eller som har valgt at følge tilsvarende regler for sikker behandling.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.
 • Ret til sletning
  Ved at slette din profil i en af vores softwareløsninger, vil dine personoplysninger automatisk blive slettet.
  Du har derudover i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Tilbagetrækning af samtykke
  Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.
 • Klage
  Er du på nogen måde utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at sende os en klage på info@playyourtalent.com, som vi vil behandle hurtigst muligt.

Udover muligheden for at rette henvendelse direkte til PYT, har du også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du kan finde deres kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.


Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en kontrakt med vores kunde (typisk din arbejdsplads eller din institution), bedes du kontakte den organisation, der har inviteret dig som bruger af vores løsning, med henblik på at udøve dine rettigheder.

Offentliggørelse af Indsamling af Data i App

 PYT er forpligtet til gennemsigtighed og sikrer, at vores brugere forstår, hvordan deres data indsamles, anvendes og deles. Dette afsnit skitserer de specifikke detaljer vedrørende indsamlingen af brugeres billedinformation inden for vores apps.

 

Indsamling af Billedinformation

Når brugere anvender PYT’s softwareløsninger, har de mulighed for frivilligt at uploade et billede til brug som profilbillede. Dette billede vil kun være tilgængeligt for brugeren, deres kollegaer og deres ledere inden for organisationen. Det vil blive behandlet og sikkert opbevaret via Firebase, en tjeneste leveret af Google.

 

Formål og Anvendelse

Uploadede billeder anvendes udelukkende som en visuel repræsentation af brugerens konto inden for PYT’s produkter. Disse billeder underlægges ikke nogen behandling med henblik på at ekstrapolere yderligere data. De anvendes til at personalisere brugerprofiler inden for appen og til at lette genkendelsen af brugere inden for den organisatoriske kontekst.

Afsnit om Data Sikkerhed

Hos PYT prioriterer vi sikkerheden og beskyttelsen af vores brugeres data. Udover de oplysninger, der er fremlagt i denne privatlivspolitik, er vi forpligtet til at give klar og nøjagtig information vedrørende indsamling, brug og deling af brugerdata. Nedenfor skitserer vi vores praksis for datasikkerhed: • Indsamling af Brugerdata: Vi indsamler personlige data såsom navn, e-mail, køn, alder og talentprofil til de formål, der er skitseret i denne privatlivspolitik. • Brug af Brugerdata: Personlige data anvendes til at levere vores tjenester, herunder at identificere brugere, analysere talenter, tilvejebringe relationer med kollegaer og ledere, notificere brugere om ændringer i tjenesten og levere support. • Deling af Brugerdata: Vi kan dele personlige data med tredjeparter kun som nødvendigt for at opfylde de formål, der er skitseret i denne privatlivspolitik, og med brugerens samtykke.

Fremtrædende Offentliggørelse

 PYT anerkender vigtigheden af at give brugere klar og omfattende information vedrørende indsamlingen af billedinformation. For at sikre gennemsigtighed, tilbyder vi en fremtrædende in-app offentliggørelse, der omfattende forklarer, hvordan billedinformation indsamles, anvendes og deles inden for vores app. Denne offentliggørelse vises inden for normal brug af appen og kræver ikke, at brugerne navigerer ind i en menu eller indstillinger for at få adgang til den.

Bruger Samtykke

 Før indsamling eller adgang til brugeres billedinformation søger PYT aktivt samtykke fra brugerne. Brugere præsenteres med klar og utvetydig sprogbrug, der anmoder om samtykke til indsamlingen af billedinformation. Dette samtykke er påkrævet, før appen begynder at indsamle eller få adgang til brugeres billedinformation.

Håndtering af Bruger Navigation

 PYT sikrer, at navigation væk fra offentliggørelsen (f.eks. ved at tappe væk, trykke på tilbage- eller hjemmeknappen) ikke fortolkes som samtykke. Brugere kræves at aktivt give samtykke gennem bekræftende handlinger, såsom at tappe for at acceptere eller markere et afkrydsningsfelt.

Implementeringstidspunkt

 Bruger samtykke skal opnås, før PYT’s app begynder at indsamle eller få adgang til brugeres billedinformation. Samtykkeprocessen forudgår alle aktiviteter relateret til dataindsamling.

 

Ved at tilvejebringe denne detaljerede offentliggørelse og opnå bekræftende samtykke fra brugere, sigter PYT mod at sikre gennemsigtighed og overholdelse af Google Plays politik for brugerdata vedrørende indsamling af billedinformation inden for vores app.

 

Håndtering af Personlige og Følsomme Brugerdata: PYT værdsætter privatlivet og sikkerheden for vores brugere og er forpligtet til ansvarligt at håndtere personlige og følsomme brugerdata. Udover de data, der er nævnt tidligere, anerkender vi vigtigheden af transparent at offentliggøre håndteringen af personlige og følsomme brugerdata, herunder men ikke begrænset til personligt identificerbare oplysninger, enhedslokation og sundhedsdata. Vi bekræfter, at de data, vi indsamler og håndterer, er skitseret i dette dokument og frivilligt tilføjet af brugerne. Derudover indsamler eller håndterer vi ikke yderligere data såsom, men ikke begrænset til: finansielle eller betalingsoplysninger, autentificeringsoplysninger, telefonbog, kontakter, SMS- og opkaldsrelaterede data, inventar af andre apps på enheden, mikrofon, kamera eller andre følsomme enheds- eller brugsdata. Vi sælger ikke personlige og følsomme brugerdata til tredjeparter.

Krav om Sletning af Konto

 PYT anerkender vigtigheden af at give brugere mulighed for at slette deres konti og tilhørende data. Hvis du ønsker at slette din konto, følg venligst nedenstående trin: 

 

• Inden for appen: [Angiv klare instruktioner for brugere til at initiere sletning af konto inden for appen.

1. Tryk på hamburger menuen så den åbner.

2. Tryk på dit eget navn.

3. Tryk på skraldespanden i øverste højre hjørne.

4. Tryk “Delete profile” for at bekræfte sletning af din profil

 

• Uden for appen: Send os en e-mail med et passende emne/navn, og vi vil initiere processen med at slette kontoen. Ved sletning af konto vil PYT slette alle tilhørende brugerdata, undtagen hvor opbevaring er nødvendig af legitime årsager såsom sikkerhed, svindelbekæmpelse eller lovgivningsmæssig overholdelse. Henvis venligst til vores privatlivspolitik for mere information om vores praksis for datalagring.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på følgende måder:

E-mail: info@playyourtalent.com

Telefon: +45 61 43 63 43