fbpx

Teoretisk baggrund

Play Your Talent er et ledelses- og udviklingsværktøj, der sætter ledere og medarbejderes talenter i spil, og derved øges produktiviteten og motivationen med op til 6 gange. 
Softwaren er udtænkt til at arbejde digitalt, motiverende og operationelt med talentudvikling og forandringsprocesser.  

Play Your Talent er nytænkende, da det tager afsæt i gamification og den nyeste forskning, og gør det muligt at arbejde med strategier, talentudvikling, mål og resultater på en simpel, operationel og motiverende måde. 

Det innovative ved systemet er, at der quizzes i stedet for at teste, og systemet fremstår som et motiverende spil, frem for en reel personlighedstest. Systemet ændrer derved på opfattelsen af det eksisterende arbejde med udvikling og mål, da det inviterer brugerne ind i et underholdende og interaktivt fælles univers på arbejdspladsen, mens forandringen løbende trænes og implementeres i arbejdsgange og arbejdskultur.

Det statistiske datagrundlag, der bliver synligt i systemet, gør det muligt at lave en demokratisk kvantitativ analyse af talentpotentialet hos den enkelte virksomhed. Data og resultater fra systemet giver en værdifuld indsigt og kan efterfølgende bruges til at validere og måle talentmassen, for til slut at kunne sætte talenterne mere effektivt i spil, på en måde der er hurtigere, mere effektiv og langt mere motiverende. Samtidig dokumenterer systemet al udvikling og synliggør, hvor der bør sættes ind for at optimere opgaveløsning i teams og øge fremdriften i virksomheden. 

Resultatet ved brug af systemet er, at menneskers rummelighed og forståelse får et markant løft, samtidig med at stress og rastløshed reduceres gevaldigt, da det i bund og grund er drænende og ødelæggende for mennesker, ikke at udnytte deres talenter. 

Systemet er skabt med det formål at booste faktorer som arbejdsglæde, motivation og effektivitet, samt at udvikle talenter, mindske stress og skabe rammen for optimal rekruttering.
Det er nemt og hurtigt at komme igang med talentudvikling på denne måde og giver en værdifuld indsigt i kulturen, og hvordan man kan optimere samarbejdet. 

Play Your Talent henvender sig til: virksomhedsledere, teamledere, HR-managers, coaches, konsulenter, undervisere, rekruttering, uddannelsessystemet.

Systemet er fleksibelt og er udviklet som et API (Application Programming Interface), der kan interagere med og understøtte andre infrastrukturer og systemer. 

Læs mere om selve systemet under: Funktionalitet

Metoden i Play Your Talent er af den overbevisning, at alle mennesker har talenter – noget de er særligt gode til. Både hjerneforskning, psykologiske teorier og personlighedstest peger på, at mennesker har udviklet særlige præferencer, styrker og talenter på forskellige områder gennem opvæksten, og at det betyder noget for både motivation, effektivitet og drive-faktor hos mennesker, at de sætter deres styrker og talenter i spil*.

Hvordan skal talentbegrebet forstås i denne metode?
Talentbegrebet er en kobling af erfaringer, præferencer og styrker. Det man har talent for, er noget man har udviklet gennem opvæksten – det er noget man har øvet og styrket mere eller mindre ubevidst i mange timer og i mange år.

Inddrager man hjerneforskning, NLPs (neurolingvistisk programmering) teoretiske tilgang og PHD doktor Britt Andreatta i forståelsen af talentbegrebet, findes der en simpel måde at lære og forstå terminologien på:

Neuronerne/forbindelserne i hjernen er dannet som tykke på dét, man har talent for – dvs. det man har trænet meget (mere eller mindre ubevidst) og dermed får energi af.
Neuronerne/forbindelser i hjernen er dannet som tynde på dét, man ikke har talent for – dvs. det man har trænet lidt eller slet ikke og dermed mister energi af.

Der eksisterer mange andre forklaringsteorier indenfor hjerneforskning, der beskriver begrebet dybere og på en langt mere detaljeret måde, men skal man blot forstå den tankegang, der gør sig gældende i den anvendte metode, er det ikke nødvendigt med grundigere forklaring.

Metoden er udviklet med henblik på, at langt flere mennesker får øjnene op for deres talentpotentiale, og at virksomheden efterfølgende kan få dette positivt i spil. Teoretisk er vi inspireret af Gallup Strenght Finder teorien. 

Forskning & Referencer

  • What it the culture of learning, neuroscience of teams”. Britt Andreatta, PhD Neuroscience.
  • Gallup
  • FIRST BREAK ALL THE RULES. Marcus Buckingham & Curt Coffman
  • Talentudvikling i Praksis. Birgitte Andersen, Christina Grønbeck, Helle Lindegaard og Birthe Helbo Mortensen
  • Positivitet – kilder til vækst Barbara L. Fredericksson
  • Knæk talentkoden Rasmus Ankersen 
  • Jytte fra marketing er desværre gået for i dag (2017) af Morten Münster 
  • Ledetråde – meningsskabende værdiledelse (2018) af Helle Hedegaard Hein
  • Thinking fast and slow (2011) af Daniel Kahneman nobelprismodtager i økonomi
  • Adfærdsøkonomi – hvordan man afslørede det ufornuftige menneske (2018) af Richard Thaler – nobelprismodtager i økonomi