Softwaren

Om softwaren

Play Your Talent er et ledelses- og udviklingsværktøj, der sætter ledere og medarbejderes talenter i spil, og derved øges produktiviteten og motivationen med op til 30%. 
Softwaren er udtænkt til at arbejde digitalt, motiverende og operationelt med talentudvikling og forandringsprocesser.  

Play Your Talent er nytænkende, da det tager afsæt i gamification og den nyeste forskning, og gør det muligt at arbejde med strategier, talentudvikling, mål og resultater på en simpel, operationel og motiverende måde. 

Det innovative ved systemet er, at der quizzes i stedet for at teste, og systemet fremstår som et motiverende spil, frem for en reel personlighedstest. Systemet ændrer derved på opfattelsen af det eksisterende arbejde med udvikling og mål, da det inviterer brugerne ind i et underholdende og interaktivt fælles univers på arbejdspladsen, mens forandringen løbende trænes og implementeres i arbejdsgange og arbejdskultur.

Det statistiske datagrundlag, der bliver synligt i systemet, gør det muligt at lave en demokratisk kvantitativ analyse af talentpotentialet hos den enkelte virksomhed. Data og resultater fra systemet giver en værdifuld indsigt og kan efterfølgende bruges til at validere og måle talentmassen, for til slut at kunne sætte talenterne mere effektivt i spil, på en måde der er hurtigere, mere effektiv og langt mere motiverende. Samtidig dokumenterer systemet al udvikling og synliggør, hvor der bør sættes ind for at optimere opgaveløsning i teams og øge fremdriften i virksomheden. 

Resultatet ved brug af systemet er, at menneskers rummelighed og forståelse får et markant løft, samtidig med at stress og rastløshed reduceres gevaldigt, da det i bund og grund er drænende og ødelæggende for mennesker, ikke at udnytte deres talenter. 

Systemet er skabt med det formål at at booste faktorer som arbejdsglæde, motivation og effektivitet, samt at udvikle talenter, mindske stress og skabe rammen for optimal rekruttering.

Det er nemt og hurtigt at komme igang med talentudvikling på denne måde og giver en værdifuld indsigt i kulturen, og hvordan man kan optimere samarbejdet. 

Play Your Talent henvender sig til: virksomhedsledere, teamledere, HR-managers, coaches, konsulenter, undervisere, rekruttering, uddannelsessystemet.

Systemet er fleksibelt og er udviklet som et API (Application Programming Interface), der kan interagere med og understøtte andre infrastrukturer og systemer. 

Læs mere om selve systemet under: Funktionalitet

 

 

Virksomheder med motiverede
medarbejdere performer 202% bedre

0%
Øget produktivitet
0%
Øget salg
0 %
Øget kreativitet

Alle har talenter

Metoden i Play Your Talent tager udgangspunkt i, at alle har talenter, hvilket forstyrrer den tidligere tilgang, der har været til talentudvikling.

Mange virksomheder udøver i dag talentprogrammer med særligt udvalgte personer, der udviser en særlig performance. Men hvad med resten af de ansatte? Hvad sker der i processen, når nogle bliver valgt og andre ikke gør?

Talentprogrammer kun for særligt udvalgte er ikke den mest effektive fremgangsmetode, da man ikke får aktiveret det talentpotentiale, der ligger i hele virksomheden. Det er ganske rigtigt, at talenter skal stimuleres, men udgangspunktet i denne metode er for snævert set i forhold til nyere forskning. Ofte overses eksempelvis et analyserende talent, da det er et form for tænkende talent, som man ikke direkte kan spotte i fysisk performance.

Hjerneforskning og psykologi udgør tilsammen en nyere og mere moderne metode til motivation, læring og udvikling, da den tager udgangspunkt i, at vi alle har talenter. Man opnår en langt større værdiskabelse ved at fokusere på alles talenter og sætte dem i spil – frem for kun at sætte få udvalgte på et talentprogram.

De bedste medarbejdere er ikke nødvendigvis kun dem, der performer godt udadtil. De mest værdifulde medarbejdere er dem, der har fået sat deres talent rigtigt i spil og derfor arbejder med opgaver, der giver dem energi. På denne måde kan de bidrage bedst muligt i virksomheden.

Det er virksomhedens og ledernes ansvar at sætte de rigtige medarbejdere til at løse de rigtige opgaver. Og det er lige præcis dét, Play Your Talent er udviklet til.

Uengagerede medarbejdere er dyrt

0%
Mere sygefravær
0%
Flere fejl i arbejdet
0%
Mindre profitabilitet
0%
Mindre jobvækst
0%
Lavere aktiekurs over tid
Min erfaring som underviser og foredragsholder for over 15.000 mennesker gennem de seneste år har vist, at undersøgelserne ikke er helt forkerte. Når jeg har spurgt deltagere, kursister, klienter m.fl. om de har kendskab til deres ti toptalenter, og om de er klar over, hvad der giver dem energi eller hvad der dræner dem, er det kun ganske få, der rent faktisk har det indblik og kendskab og kun på et meget overordnet niveau.
Iris Engelund,CEO & Founder, Play Your Talent

Forskning & Referencer

 • What it the culture of learning, neuroscience of teams”.
  Britt Andreatta, PhD Neuroscience.
 • Gallup
 • FIRST BREAK ALL THE RULES.
  Marcus Buckingham & Curt Coffman
 • Talentudvikling i Praksis.
  Birgitte Andersen, Christina Grønbeck, Helle Lindegaard og Birthe Helbo Mortensen
 • Positivitet – kilder til vækst
  Barbara L. Fredericksson
 • Knæk talentkoden
  Rasmus Ankersen 
 • Jytte fra marketing er desværre gået for i dag
  (2017) af Morten Münster 
 • Ledetråde – meningsskabende værdiledelse
  (2018) af Helle Hedegaard Hein
 • Thinking fast and slow
  (2011) af Daniel Kahneman nobelprismodtager i økonomi
 • Adfærdsøkonomi – hvordan man afslørede det ufornuftige menneske
  (2018) af Richard Thaler – nobelprismodtager i økonomi

Kontakt os

Vil du i kontakt med Play Your Talent? Har du lyst til et uforpligtende møde, hvor du kan høre om systemet, og opleve hvordan det kan skabe værdi for netop dig og/eller din virksomhed?