fbpx

Teoretisk baggrund

Play Your Talent repræsenterer et ledelses- og udviklingsværktøj, der dynamisk aktiverer både lederes og medarbejderes talenter, hvilket dokumenterbart resulterer i en op til seks gange forøget produktivitet og motivation. – og så er det underholdende og sjovt samtidligt.

Den nyskabende tilgang i Play Your Talent er forankret i principperne af gamification hvor systemet forenkler arbejdet med strategier, talentudvikling, målsætninger og resultater på en enkel, operationel og motiverende måde.

Metoden inviterer brugerne ind i et underholdende og interaktivt fælles univers på arbejdspladsen, alt imens forandringen løbende trænes og implementeres i arbejdsgange og arbejdskulturerne.

Det statistiske datagrundlag, der bliver synligt i systemet, gør det muligt at lave en demokratisk kvantitativ analyse af talentpotentialet hos den enkelte i virksomheden. Data og resultater fra systemet giver en værdifuld indsigt og kan efterfølgende bruges til at validere og måle talentmassen, for til slut at kunne sætte talenterne mere effektivt i spil.

Samtidig dokumenterer systemet al udvikling og synliggør, hvor der bør sættes ind for at optimere opgaveløsning i teams og øge fremdriften i virksomheden.

Resultatet ved brug af Play Your Talent er : at den enkelte oplever langt større rummelighed og forståelse og får et markant løft, samtidig med at stress og rastløshed reduceres gevaldigt – da det i bund og grund er drænende og ødelæggende for mennesker, ikke at udnytte deres talenter. Systemet er skabt med det formål at booste faktorer som arbejdsglæde, motivation og effektivitet, samt at udvikle talenter, mindske stress og skabe rammen for optimal rekruttering.
Det er nemt og hurtigt at komme igang med talentudvikling på denne måde og giver en værdifuld indsigt i kulturen, og hvordan man kan optimere samarbejdet.

Play Your Talent henvender sig til: virksomhedsledere, teamledere, HR-managers, coaches, konsulenter, undervisere, rekruttering, uddannelsessystemet.

Systemet er fleksibelt og er udviklet som et API (Application Programming Interface), der nemt kan interageres og understøttes af andre systemer.

 

Læs mere om selve systemet under: Funktionalitet

Teoretisk udgangspunkt

Metoden i Play Your Talent er af den overbevisning, at alle mennesker har talenter – noget de er særligt gode til. Både hjerneforskning, psykologiske teorier og personlighedstest peger på, at mennesker har udviklet særlige præferencer, styrker og talenter på forskellige områder gennem opvæksten, og at det betyder noget for både motivation, effektivitet og drive-faktor hos mennesker, at de sætter deres styrker og talenter i spil.

Hvordan skal talentbegrebet forstås i denne metode?
Talentbegrebet er en kobling af erfaringer, præferencer og styrker. Det man har talent for, er noget man har udviklet gennem opvæksten – det er noget man har øvet og styrket mere eller mindre ubevidst i mange timer og i mange år.

Inddrager man hjerneforskning, NLPs (neurolingvistisk programmering) teoretiske tilgang og PHD doktor Britt Andreatta i forståelsen af talentbegrebet, findes der en simpel måde at lære og forstå terminologien på:Neuronerne og forbindelserne i hjernen formes gennem stimulering, hvilket skaber “motorveje” som vi kan kalde for vores top talenter. Stimuleres man ikke, dannes disse neuroner og forbindelser i mindre grad og kan betegnes som “non” talenter og blindspots.  Ofte får man energi af at bruge sine top talenter mister sin energi når man bruger sine “non” talenter for længe af gange.  Vores grundteoretiske udgangspunkt læner sig op ad mod Gallups Strenght Finder:  https://news.gallup.com/businessjournal/412/exactly-what-talent-anyway.aspx

Forskning & Referencer

  • What it the culture of learning, neuroscience of teams”. Britt Andreatta, PhD Neuroscience.
  • Gallup
  • FIRST BREAK ALL THE RULES. Marcus Buckingham & Curt Coffman
  • Talentudvikling i Praksis. Birgitte Andersen, Christina Grønbeck, Helle Lindegaard og Birthe Helbo Mortensen
  • Positivitet – kilder til vækst Barbara L. Fredericksson
  • Knæk talentkoden Rasmus Ankersen 
  • Jytte fra marketing er desværre gået for i dag (2017) af Morten Münster 
  • Ledetråde – meningsskabende værdiledelse (2018) af Helle Hedegaard Hein
  • Thinking fast and slow (2011) af Daniel Kahneman nobelprismodtager i økonomi
  • Adfærdsøkonomi – hvordan man afslørede det ufornuftige menneske (2018) af Richard Thaler – nobelprismodtager i økonomi