fbpx

Case: IBA Erhvervsakademi Kolding

Hvad var udviklings fokus?

Arbejde med at øge de studerendes bevidsthed om egne talenter og potentialer ved brugen af Play Your Talent (som en del af indsatsen omkring verdensmål 3 og 4) + studentercentreret karrierelæring.

Vores tese og formål var, at en tidlig rammesætning og indsats fra studiestart på 1. semester til afslutning på 4. semester ville sikre flere relevante studiejobs, som kunne føre til praktik og til slut et job inden endt studie.

Hvad var opgaven?

To markedsføringsøkonom klasser udvalgt til projektet med en karrierevejleder, som projektleder gennem 2 år.

Med udgangspunkt i en masterplan var der hvert semester en workshop med fokus på Play Your Talent og brugen deraf i et studie- og karriereperspektiv.

Hvad var processen i steps

1. semester

45 min Kick off med fokus på HVORFOR projektet, HVAD projektet indeholder og HVORDAN vi gør

Gennemgang af, hvad er talent og hvad de studerende kan bruge viden om deres talenter til

Udlevering af Play Your Talent adgang til hjemmeopgave, til brug 14 dage senere til opfølgning på kick off

45 min. gennemgang af klassernes fælles talentscore med opmærksomhedspunkter og gode råd

2. semester

45 min workshop med fokus på, hvordan talentprofilen kan bruges i CVet

Booking af individuelle karrieresamtaler med 1:1 feedback på egen talentprofil

3. semester

45 min workshop med fokus på brugen af talentprofilen i ansøgning og til praktiksamtaler

Pitch træning med brugen af talentprofilen til personlig branding overfor kommende praktikvirksomheder til karrieredag på IBA

4. semester

Individuelle karrieresamtaler i brugen af Play Your Talent profilen på LinkedIn og til jobsøgning

Hvad var outcome

Fra studiejob til praktik til job efter endt studie:

 • Flere studerende havde landet relevante studiejobs allerede fra studiestart
 • Studerende blev hurtigere til at lande praktikpladser tidligt
 • Klassekultur afdækket til gavn for lærernes tilgang til klassen


Viden om egen profil – hvem er jeg:

 • Bevidsthed om egne talenter + evnen til at kommunikere egen talent profil f.eks. til en potentiel arbejdsgiver
 • Mere engagement omkring karriere og brugen af karrieretilbud
 • Bedre trivsel i de 2 klasser
 • Grupperne fungerede mere optimalt
 • Meningsfuldhed og overblik
 • Mestring, mening og “commitment”
 • Et fælles tredje til dialog og refleksion

 

Gennemførelse:

 • Flere, der gennemførte uddannelsen (41 startede på uddannelsen 38 studerende gennemførte)
 • Flere der landede job inden endt uddannelse eller kort derefter


”På IBA Erhvervsakademi Kolding ønsker vi at skabe optimal læring og læringsoplevelser hos den enkelte studerende. Vi vil motivere den studerende til at blive ”tændt af at lære”.”