IBA Erhvervsakademi Kolding

Case: IBA Erhvervsakademi Kolding

Hvad var udviklings fokus?

Arbejde med at øge de studerendes bevidsthed om egne talenter og potentialer ved brugen af Play your Talent (som en del af indsatsen omkring verdensmål 3 og 4) + studentercentreret og karrierelæring

Vores tese og formål var at var en tidlig rammesætning og indsats fra studiestart på 1.semester til afslutning på 4.semester ville sikre flere relevante studiejobs, som kunne føre til praktik og til slut et job inden endt studie.

Hvad var opgaven?

To markedsføringsøkonom klasser udvalgt til projektet med en karrierevejleder, som projektleder gennem 2 år. Med udgangspunkt i en masterplan var der hvert semester en workshop med fokus på Play Your Talent og brugen deraf i et studie og karriereperspektiv.

Hvad var processen i steps

1. semester: 

 • 45 min Kick off med fokus på HVORFOR projektet, HVAD projektet indeholder og HVORDAN vi gør
 • Gennemgang af, hvad er talent og hvad de studerende kan bruge viden om deres talenter til
 • Udlevering af Play Your Talent adgang til hjemmeopgave, til brug 14 dage senere til opfølgning på kick off
 • 45 min. Gennemgang af klassernes fællesscore talent score med opmærksomhedspunkter og gode råd

2. semester 

 • 45 min workshop med fokus på, hvordan talentprofilen kan bruges i CV
 • Booking af individuelle karrieresamtaler med 1:1 feedback på egen talentprofil

3. semester:

 • 45 min workshop med fokus af brugen af talentprofilen i ansøgning og til praktiksamtaler 
 • Pitch træning med brugen af talentprofilen til personlig branding overfor kommende praktikvirksomheder til karrieredag på IBA. 

4. semester:

 • Individuelle karrieresamtaler i brugen af Play Your Talent profilen på LinkedIn og til jobsøgning

Hvad var outcome

Fra studiejob til praktik til job efter endt studie:

 • Flere studerende havde landet relevante studiejobs allerede fra studiestart
 • Studerende blev hurtigere til at lande praktikpladser tidligt 
 • Klassekultur afdækket til gavn for lærernes tilgang til klassen

Viden om egen profil – hvem er jeg:

 • Bevidsthed om egne talenter + evnen til at kommunikere egen talent profil f.eks. til en potentiel arbejdsgiver.
 • Mere engagement omkring karriere og brugen af karrieretilbud
 • Bedre trivsel i de 2 klasser
 • Grupperne fungerede mere optimalt 
 • Meningsfuldhed og overblik
 • Mestring, mening og “commitment”
 • Et fælles tredje til dialog og refleksion

Gennemførelse:

 • Flere, der gennemførte uddannelsen (41 startede på uddannelsen 38 studerende gennemførte)
 • Flere der landede job inden endt uddannelse eller kort derefter

Din oplevelse som underviser særlige

Som karrierevejleder oplevede jeg en stor interesse fra de studerende omkring det at ”game” deres talenter ved brugen af appen Play Your Talent.  De kunne fra start se meningen med projektet og var nysgerrige på både deres egen talent, klassens og ikke mindst processen. 

Deres mindset motiverede dem til at mestre med mening.

Udtalelse fra kunden

”På IBA Erhvervsakademi Kolding ønsker vi at skabe optimal læring og læringsoplevelser hos den enkelte studerende. Vi vil motivere den studerende til at blive ”tændt af at lære”.”