fbpx

Play Your Talent styrker motivation og trivsel hos unge.

Det er digitalt, nemt, hurtigt og sjovt,
nærmest som en Kahoot.
De unge får med det samme et sprog og
lærer dem selv bedre at kende.

Billede5
Billede4

Alle har et talent og vi skal have potentialet frem i lyset

Indsigt giver udsigt og med denne viden om talent og potentiale, starter rejsen til at kende sig selv, forstå og samarbejde bedre med andre og skabe en mere bæredygtig karriere”

Play your talent er et digitalt værktøj der via en app kan afdække en hel klasse/gruppes talenter på blot 12 minutter. Resultater er at der med det samme, skabes et rum for spændende dialog og refleksion om hvem man er, hvad man drives af og ikke drives af og hvordan man kan spille sine talenter sammen. Samtidig får underviserne indsigt i hele klassens/gruppens talent potentiale, klassens kultur, hvordan man kan sammensætte grupper hvor eleverne bruger deres talenter og skaber et bedre læringsrum.

Værktøjet er på ingen måde et værktøj der sætter i ”bås” og giver ”mærkater”, men tværtimod et værktøj der åbner for dialog, forståelse og respekt for hinandens forskelligheder og skaber ramme for nye udviklingsmuligheder. Fx er der andre værktøjer der giver mærkat som introvært men i Play Your Talent ser vi ind i nuancerne og vi ville beskrive den selvsamme person, som en person med tænkende talenter og god til at analysere og finde sammenhæng.

“Vores kerneopgave er at vi som samarbejdspartner, kan være med til at skabe bedre betingelser for læring og dannelse i uddannelses- og skolesystemet, så vi højner den mentale sundhed og trivsel og flere unge gennemfører en uddannelse.

Flere uddannelsesinstitutioner har allerede prøvet og oplevet værdien af værktøjet: IBA, Tradium, True North, Birkerød Gymnasium m.m.

 

App overblik
Kyltur statisik

Værdien for de studerende

Styrket selvværd og selvtillid
Ved at opdage og udforske egne talenter, får de studerende en oplevelse af hvad de er gode til og en bevidsthed og forklaring på hvorfor de taber energi og motivation andre gange.

Følelse af mening og mestring
Når studerende bevidst sætter deres talent i spil, vil de opleve øget motivation og succes, idet at de oplever at de mestrer noget. Mestringsfølelse giver en øget følelse af mening og formål.

Klarere retning og succes med karrieren
En øget bevidsthed og træning i personligt potentiale, styrker de studerende i at vælge en uddannelse der matcher deres styrker og interesser og giver grobund for nemmere at identificere en bæredygtig uddannelsesvej.

De studerene får et sprog
Værktøjet giver de studerende et sprog for hvad deres talent er og de får derved et stærkere udgangspunkt for at kunne lande jobs senere i deres karriere. 

Værdien for underviseren

Motivation og trivsel
Ved at tage højde for studerendes talenter i undervisningen, kan underviseren tilpasse opgaver og aktiviteter, der udfordrer og udvikler de studerendes talenter. Dette fører til øget motivation hos de studerende og skaber engagement samt bedre læring.

Øget læring
Når undervisere kender deres studerendes individuelle talenter, klassens talent-DNA og tilpasser undervisningen til kulturen, har det positiv påvirkning på motivationen, undervisningen og klassekulturen.

Forbedret klassekultur og samarbejde
En bedre forståelse for andres talenter kan føre til forståelse og øget respekt for medstuderende, hvilket skaber bedre klassekultur og et bedre socialt miljø, der fremmer samarbejdet.

Mindsker frafald og øger gennemførelse af uddannelse
Når vi træner unge tidligt i bevidsthed om hvem de er, deres drive og talenter, så kan vi styrke deres valg.

Praktisk info og viden om hvordan man kommer i gang

Vi tilbyder forløb og overskuelige projektmodeller der passer præcis til den uddannelse vi arbejder med
 • 9-10. klasse
 • FGU
 • Erhvervsskoler
 • Gymnasier
 • Universiteter
 • Sundhedsfaglige uddannelser
 • Erhvervs-akademier


Alle forløb målrettes og tilpasses den enkelte uddannelse.

 • Step 1 Kick Off Lærere/Styregruppe

– Introduktion til Play Your Talent
– Talentquiz
– Talentgennemgang og teamkultur
– Q&A/Sparring

 • Step 2 – Kick Off – Elever

– Introduktion til Play Your Talent
– Talentquiz
– Talent gennemgang af personlige resultater
– Sjove og inddragende øvelser

 • Step 3 – Opfølgning

– Klasseresultater
– Gruppedynamk
– Træning i tilpasning af undervisningen til klasseprofil
– Træning i målsætning, M3, Play Your Goals

 • Step 4 – Resultater

– Status og læring fra projektet
– Q&A/Sparring
– Next Step

 • Personlige unikke styrker og blind spots/non talenter
 • Motivation og engagement
 • Læringsstil
 • Kommunikation og samarbejde
 • Udviklingsmuligheder og udfordringer
 • Feedback og evaluering
 • Diversitet og inklusion
 1.  
 • App’en visualiserer, hvor mennesker motiveres og taber energi, samt hvilke opgaver, der passer bedst til hvem.
 • App’en og systemet bagved viser, hvordan grupper, teams og individer skal ledes til bedre performance og motivation, således at produktiviteten og engagementet øges med op til 6 gange.
 • App’en sørger for dokumenteret udvikling via. gaming, og får forandringsprocesser til at lykkes i højere grad.

Vi bidrager med at træne det personlige lederskab og udvikle en positiv identitetsdannelse hos de unge, herunder:

 • Træne de unge i bevidstheden om deres eget talent – hvor de får og taber energi
 • Træne samarbejdsbevidsthed med andres talenter, så unge lærer kunsten at samarbejde med andre talenter
 • Træne de unge i at kunne vælge roller og opgaver, der passer til deres talent og vide, hvornår de skal “låne andres talenter”
 • Træne de unge i at kunne sætte ord på dem selv og forklare sig stærkere

Det er vigtigt, at vi gør det nemt og håndgribeligt for de unge at arbejde med, ved at bruge værktøjer, som de har lige ved hånden, og derfor gør det muligt for dem at bruge i en digitaliseret hverdag.”Efter vi tog Play Your Talent har vi fået større forståelse for, hvorfor vi matcher som vi gør og hvorfor vi agerer som vi gør både privat og i studiegruppen. Igennem vores profiler har vi kunne bruge det i vores studiegruppe, det har givet os en større indsigt i hvordan vi samarbejder og bedst muligt kommer i gang med arbejdsopgaver