fbpx

Hvad siger kunderne om systemet?

  • Bedre gensidig forståelse
  • Bedre kommunikation
  • Optimal udnyttelse af talenter/ressourcer
  • Kortere time-to-market på innovation
  • Optimale teamsammensætninger
  • Større effektivitet
  • At forstå og nedbryde arbejdskulturbarrierer
  • At styrke virksomhedskulturen
  • Mere målrettet rekruttering
  • At spare tid: Der er væsentlig kortere tid fra tanke og handling til resultatet

Katja Millard
Vice President, Professional Commercial Products

Thomas Keller
Co-founder af Hubbl.co + MuteBoxs

Play Your Talent har vist sig at være et utroligt værktøj til at engagere og motivere. At få en så konkret og klar indsigt i hver enkelt person i min organisation, har gjort os i stand til at identificere det rigtige talent til opgaven og at kunne lede stærkere. Resultatet er et effektivt miljø hvor motivation og arbejdsglæde er øget.

Vi har haft fornøjelsen af Play Your Talent, som var et lærerigt forløb og samtidig underholdende for hele teamet. Forløbet har skabt grobund for refleksion og ny viden om hinanden i Teamet, som er meget værdifuldt.

Morten Jakobi
Executive VP SMB Benelux, Dustin.

Vi bruger Play Your Talent, fordi det er operationelt at bruge, giver et godt overblik og er digitalt og agilt. Vi kan køre flere processor på softwaren og har det fulde opdaterede overblik hele tiden

Henrik Buch
Director/CEO/Chairman hos Busch on Board – Advisor – Coach – Mentor – Forretningsudvikler – Recruter – Professionel Netværker

 

Gennem tiden har jeg mødt tusindvis af mennesker og dejligt, når nogen skiller sig ud. Det gør Iris, som jeg mødte da Pandemien havde fået fat i Verden. Iris og jeg fik fat i hinanden og jeg lærte Play Your Talent at kende og blev certificeret i et enkelt men overbevisende testsystem eller rettere en APP, der via spørgsmål afdækker talenter. Kvinden bag systemet Iris har udviklet et glimrende redskab, der kan bruges overalt i virksomheder og organisationer – på skoler og uddannelsessteder og i bestyrelser. Iris adskiller sig ved at være 'one of a kind' – med et sælgertalent som får hendes produkt til at blive must have – men ikke mindst en ærekær og ivrig kvinde, der sætter sig sine mål og oftest når dem. Derfor er Iris også en man kan ”Spille bold med” omkring udvikling af teams og organisationer eller hold.

Meget alsidig tilgang til at arbejde med mennesker og gør det med respekt. Hun er åben og direkte og får flyttet folk på den gode måde. Hun skaber forståelse og synlighed omkring de talenter, man ikke selv som leder eller bestyrelse har opdaget og giver mulighed for med Play Your Talent at den enkelte medarbejder kan sætte sig sine egne mål – som let og elegant er en del af ”systemet”. En app som man altid har på sig, på sin telefon og minder en om, hvad man er rigtig god til og også der, hvor man skal huske, at man har sine begrænsninger. Alt sammen pakket rigtig godt ind og udviklet af Iris, som har hjulpet mange mennesker godt videre.

Kim Bekker Rasmussen

TAK for et super inspirerende foredrag om talentafklaring og optimering. Jeg har altid yndet at fortælle, hvor meget jeg holder af at være i selskab med nørder, der får lov at nørde indenfor dét, de nu engang kan. Du har nu givet mig et bredere begrebsapprat - for at det jeg egentlig altid har nydt er, at være i selskab med folk, der udfolder sit talent. Du selv er ingen undtagelse, hvor er det dog en fornøjelse at være deltager til de budskaber du bringer, med saglighed og professionalisme, krydret med humor og en knivspids sarkasme. - Det funker bare! - Hvor er jeg kæmpe fan af din operationelle talentplatform, dén kommer jeg helt sikkert til at bruge mere energi på, når mit og andres talenter skal have luft under vingerne.

Susanne Qvist
Udviklingsdirektør

Jeg har flere gange haft fornøjelsen af at arbejde sammen med og blive inspireret af Iris Engelund, CEO og stifter af konceptet Play Your Talent.

Iris Engelund har med sit meget spændende og inspirerende koncept skabt en praksis tilgang til en personlig og faglig udvikling for ledere, HR og specialister med afsæt i personlige drivkræfter. En viden - som for deltagerne - åbner muligheden for at arbejde målrettet med udvikling og stillingtagen i egen rolle professionelt og privat. Iris skaber med sin meget store viden, lærerige praksis og ikke mindst personlige energi et meget tillidsfuldt og levende miljø. Hun er super god til skabe en særdeles levende ramme for dialog, videndeling og refleksioner.

Jeg har i Netværksgrupper for ledere og HR medlemmer oplevet det dynamiske rum, som opstår i dialogen og har flere gange oplevet kommentarer som:

”nå nu forstår jeg bedre?” ”det er dette værktøj, jeg har søgt efter i min egen personlige / faglige udviklingsrejse”

Jeg kan varmt anbefale at tage kontakt til Iris Engelund, invitere hende indenfor i et team, en afdeling eller på virksomhedsniveau.

Amalie Folkenberg

Jeg har lært enormt meget om menneskers talenter, og hvordan vi sætter dem i spil og hvilken betydning det har for os mennesker når vi sætter vores talenter i spil, kontra når vi ikke bliver sat i spil. Så har jeg lært hvordan, jeg sætter det i spil i mine coaching sessioner, samt i mine foredrag. Jeg har fået en meget større viden omkring hvornår, vi mennesker går skævt af hinanden, og det har noget med vores talenter at gøre. Jeg er selv blevet enorm bevidst omkring, hvad jeg skal være opmærksom på ved mine egne talenter, samt alt det unikke ved andres talenter. Jeg har lært alt det, som jeg havde håbet på, og mere til.
Den nye viden har lært mig at vi alle besidder forskellige unikke talenter, og at de alle sammen er lige gode. Vi skal blot vide hvordan vi sætter dem i spil, så vi kan spille os selv og andre gode.

Helle Nordved

Jeg har haft nogle opdagelser ift. de enkelte talenter. Da jeg har arbejdet med et hav af personlighedstests gennem flere år, så er der ENDELIG kommet noget, hvor jeg synes, det er meget konkret, ikke vævende, og direkte implementerbart, hurtigt at anvende - faktisk var jeg lidt tabt i udvælgelsen af testværktøjer i min egen forretning, da jeg ikke orker dem - men blev opmærksom på Play Your Talent fra en god relation - det er jeg taknemmelig for.

Jeg er blevet klogere på mig selv og mine talenter, og vil anvende det ift. klienter og kunder - jeg har afskåret mig lidt fra bestemte typer, men nu skal jeg udfordre mig selv ift. det igen og tage kunder ind - arbejde med dem og anvende talenterne til en bedre styring og kommunikation, samt fastholde motivationen i det.

Dorte Berndt

Det banebrydende ved dette værktøj er den ekstremt nemme tilgængelighed - både for ledelse og medarbejdere. App'en ligger på mobiltelefonen og medarbejderen opretter selv sin profil fra en kode. Den er således nemt tilgængelig og nemt håndterbar for både medarbejder og ledelse. Man får et realtime billede af medarbejderens talenter og ved at implementere værktøjet i virksomheden, har man et redskab, som udover billedet på talenterne, kan anvendes af lederne, til opbygning af effektive velfungerende teams og i det løbende samarbejde og udvikling af medarbejderne - og dermed virksomheden.

Camilla Lærkesen

Det innovative ved værktøjet er, at du meget hurtigt kan omsætte rapporter og teori til praksis. Hvor du i andre værktøjer får lange rapporter, som ender i skrivebordsskuffen, eller som du kun forholder dig til på teamdagen, så er Play Your Talent nemt at implementere, fordi du har det lige ved hånden. Du får et hurtigt overblik over dine og teamets talenter. Det er teoretisk funderet, men det er præsenteret på en måde, så du nemt kan forstå og bruge det.

Lars Schmidt
Cand.mag. underviser i Gymnasieskolen Uknord

Play Your Talent – i uddannelses systemet
Kan være en ”GAMECHANGER” I uddannelsessystemet, både for elever, undervisere, studievejledere og ledelse. Først og fremmest kan Play Your Talent være med til at løfte udbyttet for den enkelte elev, til at forstå hvorledes eleven arbejder bedst, softwaren kan kortlægge hvilke studiegrupper/teams der giver bedst udbytte for eleven, ydermere kan softwaren klarlægge hvilke områder af studiet, der giver den studerende energi og hvad der dræner eleven for energi, derfor kan Play Your Talent være med til at skabe gode studievaner. For underviserne kan Play Your Talent klarlægge, hvilke kompetencer der er i spil i en specifik klasse, og dermed hvad der giver energi, eller dræner energi i de forskellige klasser. Derfor vil Play Your Talent være et aktivt redskab, der kan strømlinje undervisningen til de enkelte klasser, og dermed bliver potentialet for lærings-outputet markant forbedres. Dette vil gøre dagligdagen nemmere ift. planlægningen af de didaktiske elementer for underviseren. Studievejlederen vil kunne bruge Play Your Talent softwaren således, at både den studerende og studievejlederen, har noget helt konkret at forholde sig til, når man skal planlægge fremtidige karrierevalg, men også hvorledes det daglige studie skal gribes an for den specifikke elev. Ledelsens brug af Play Your Talent vil kunne sammensætte de helt rigtige teams på tværs af faggrupper, i de forskellige udviklingsområder. Det er ikke altid nemt, at få matematiklærerens logik til at forstå filosofilærerens tanker, Play Your Talent vil kunne tydeliggøre, hvad der motiverer og demotiverer den specifikke lærer, og dermed bringe lærerkollegiets forskelligheder tættere sammen.