fbpx

Caseforløb: Meneta

En virksomhed som har taget et stærkt valg og sat strategisk talentudvikling på dagsordenen.

Når man gerne vil skabe effektivitet, have flow i samarbejdet og en stærk kultur hvor ens medarbejdere er motiverede og trives, er det et godt træk at sætte fokus på talentudvikling i hverdagen.

Meneta er gået ”all in” på talentudvikling, da de ønsker en hverdag hvor alle er bevidste om deres eget talent, kollegaers talent og hvor ledere leder talenterne talentfuldt. Derfor har Meneta valgt at køre en værdiskabende proces sammen med Play Your Talent.

Processen behøver ikke være administrativt tung med Play Your talent, selv om virksomheden er på 300 personer. Den digitale løsning er designet til at være agil, hurtig og operationel og selve admin-systemet er nemt at håndtere – der er 5 knapper man skal kunne navigere på.

Vi har sammen planlagt en overskuelig proces ud fra deres behov og ønsker og forløbet blev følgende:

Unknown-2 (1)

Onboarding 

 1. Møde med øverste HR og ledelse 2 timer:
  Gennemgang af metoden, teori, platformen. Herefter live afdækning af ledelsens talenter og ledelses potentiale, så man oplevede hvor hurtigt og effektivt der kan skabes refleksioner, dialog og løsninger.
 2. Planlægning sammen med HR 1 time:
  Kickoff datoer, projekt proces og opsætning af backend. Databehandler kontrakt på plads.
 3. Uddannelse – train the trainer:
  HR valgte at uddanne sig internt, så de selv kunne have ejerskab over processen i samspil med Play Your Talent. Her blev de trænet grundigt i teori og modeller til at arbejde med det digitale system
 4. Kickoff med medarbejdere 4 x 2 timer:
  Alle medarbejdere deltog på et af de mulige kickoff´s. Når medarbejderen deltager på kickoff bliver talenterne afdækket live og medarbejderen tjekker selv ind i deres afdeling, team og rolle. Derfor har det ingen betydning om det er det ene eller andet kickoff man deltager på, da platformen selv organiserer dataen.
 5. Analyse 2 timer
  Play Your Talent analyserer resultater og indsigter, og udarbejder forsalg til indsatser.
 6. Læring, refleksion og next step med øverste HR 2 timer:
  Gennemgang af analyse og indsigter. Herunder refleksion, dialog omkring ledelse og kultur + planlægning af next step med implementeringskoncepterne: M3/motivation, mening og mål samtalen, Play Your goals og Play Your Strategy metoderne.
Implementering 
 1. M3 workshop – Lederne klædes på til at overtage processen:
  Alle ledere trænes i M3 konceptet, Motivation, Mening og Mål, hvor man får værktøjer til at skabe meningsfulde, motiverende og målrettede samtaler. Konceptet giver et ledelsesløft ”one to one” samtaler baseret på talenter.
 2. Rekruttering
  Der laves en rekrutteringskode så alle nye ansættes både på talenter og faglige kvalifikationer. Når en person ansættes onboardes den nye medarbejder via online talentkursus til at have grundforståelsen af talenttankegangen og en talentpræsentation i teamet.
 3. Lederne implementerer M3 – 1 kvartal
  Alle ledere afholdt one to ones over næste kvartal. Herved oplever medarbejderen at der bliver fulgt op på kickoffdelen og både ledere og medarbejdere lærer om deres talent og skaber et rum for strategisk talentudvikling i hverdagen
 4. Teams optimerer samarbejde – 2 kvartal
  Alle har nu en dybere forståelse af deres eget talent, og processen går nu over til dialog om talenter i egne teams og hvordan medarbejderne kan bruge deres talentpotentiale endnu bedre. Her skabes meningsfuld dialog, refleksioner og findes løsninger. Processen understøttes af M3 samarbejdskortene og team rapporter, der viser konkret hvem der har talent til hvad.
 5. Teams optimerer samarbejde på tværs – 3 kvartal
  Alle har nu en dybere forståelse af deres eget teams talenter, og processen går nu over til dialog om talent på tværs af teams og hvordan arbejdsprocesser kan optimeres og hvordan medarbejderne på tværs kan forstå og bruge deres talentpotentiale endnu bedre. Her skabes igen meningsfuld dialog, refleksioner og findes løsninger. Processen understøttes af M3 samarbejdskortene og team rapporter, der viser konkret hvem der har talent til hvad.
 6. Opsamling – 4 kvartal
  Ledelsen gør status over outcome og erfaringer og der laves en årlig fælles afrunding og evt en talent quiz omkring talent parat viden.
De fleste ledere er nu kommet i gang med deres 1:1 samtaler. Der har været flere som har stukket hovedet ind for en kort peptalk om Play Your Talent og både Lotte og jeg har været med til et par enkelte 1:1 samtaler og møder i teamsne, hvor vi har gennemgået hele teamets talentprofil. Det har været super godt og med en god respons. Det er jo sjovt at se hvordan nogle af ”skeptikerne” kan begynde at snakke med. Flere begynder at have deres talenter stående fremme på skrivebordet, hvilket giver anledning til en god snak og forhåbentlig også forståelse.
Charlotte Kern Jensen
HR assistent hos Meneta