Funktionalitet

Sådan virker Play Your Talent

Appen visualiserer hvor medarbejdere hhv. motiveres og taber energi samt hvilke opgaver, der passer bedst til hvem.

Appen og systemet bagved viser hvordan teams og individer skal ledes til bedre performances, således at produktiviteten øges med 30%.

Appen sørger for dokumenteret eksekvering via gaming og får forandringsprocesser til at lykkes i programmet Play Your Goals.​

Play Your Talent

Man kobler sig på Play Your Talent via appen eller webfunktionen på sin telefon med en personlig kode eller virksomhedskode. Herefter er man klar til at starte en talentquiz. Når quizzen er slut efter 10-12 minutter, vil man få fremvist resultatet på sin telefon og kunne læse om de enkelte talenter og udfordringer samt den læring, der udspringer sig hos den enkelte person. Sidder man på virksomhedens arbejdsplads eller befinder sig til en konference, kan softwaren vise en samlet live-statistik over hele virksomhedens og teams talentresultater efter at talentquizzen er afsluttet. Her kan man præsentere talentsammensætning for et enkelt team eller en enkel afdeling i virksomheden (salg, it, marketing osv.),  Ønsker man at  validere resultatet yderligere, hvilket kan give en større indsigt i talenterne, kan man sætte systemet til en uddybende quiz.  Ved at svare på spørgsmålene over en længere periode fremfor at svare på dem alle på én gang, vil man ofte få et bedre og mere realistisk billede af en persons talenter, da man får nogle resultatsvar, der er modtaget i forskellige sindstilstande og på forskellige tidspunkter af døgnet.

Play Your Goals kan understøtte eksekvering på en nem, smart og effektiv måde

Vil man arbejde med talentudvikling, dokumenteret eksekvering, salg, KPI’er, strategi, lederudvikling, onboarding samt opfølgning på møder og mål, er det let med programmet Play Your Goals. Indtast blot det ønsket mål, adfærdsdesign og konkrete handlinger til at opnå målet. Sæt en ønsket tidsramme for at arbejde med målet og modtag herefter challenges på din telefon i den ønskede tidsramme, som du kan vinde ved at udføre dem.  Play Your Goals kan på denne måde dokumentere og skabe transperans i eksekvering, ved at vi kan se hvor mange challenges, vi har vundet fx. som team. Play Your Goals er udviklet ud fra forskning, der viser, at gaming og nugding er med til at øge succesraten for strategier og målsætning. Systemet er GDPR sikret, og data er beskyttede – se mere under private policy

Nemt setup af goals, challenges = eksekvering

Play Your Talent  - næste udviklingstrin

I den nærmeste fremtid vil Play Your Talent  tilbyde programmet “Play Your Energy”, som går ud på at man kan spille sine talenter på banen, og herved se hvordan ens energibarometer ser ud. Energibarometret giver et indblik i om man bruger sine talenter optimalt, hvordan man bruger sine talenter, og det viser muligheden for at sætte sine talenter mere i spil. Bruger man systemet som virksomhed, kan man se om virksomhedens energibarometer stiger ved at arbejde efter metoden i teams. 

Senere vil al statistik fra Talenter, Goals og Energi give et interessant billede af vores optimale performance, hvorefter softwaren kan give en analyse af smartere opgaveløsninger, smart opsættelse af projektteams – samt give smarte rekrutteringsmuligheder ved at koble talenter direkte til opgaver.

Book demo & uforpligtende sparringsmøde

Vil du i kontakt med Play Your Talent? Har du lyst til et uforpligtende møde, hvor du kan høre om systemet, og opleve hvordan det kan skabe værdi for netop dig og/eller din virksomhed?