fbpx

Case: IBA Studieservice

Hvad var udviklingsfokus?

Fokus var på personlig udvikling i forbindelse med praktikforløb. Herunder hvordan både mentor og mentee får egne personlige talenter i spil i et samarbejde, og hvordan der ved dette fokus kan arbejdes med personlig udvikling.

Praktikanten ønskede at blive klogere på sig selv på en arbejdsplads, samt udvikle sig personligt. Mentor fra virksomheden ønskede et større indblik i sig selv som leder.

case 7

Hvad var processen i steps?

Vi lagde ud med et afklarende formøde om mål og ønsker, samt udarbejdede en projektplan for selve processen – der herefter blev præsenteret på ejermøde.

Processen var følgende:

  • Forløbet var inddelt i tre dele. 1. møde havde fokus på tilbagemelding på talentprofilen individuelt og som team. Styrker/svagheder og dermed opmærksomhedspunkter i et samarbejde mellem mentor og mentee. På mødet blev der italesat 3 ord, som skulle være gennemgående for samarbejdet gennem hele forløbet
  • 2. møde var mere dybdegående, hvor der blev fulgt op, og hvor der blev lavet øvelser, der synliggjorde progressionen fra første møde. Ligeledes var der fokus på talenternes betydning i samarbejdet, og mentor/mentee skulle italesætte styrker hos hinanden
  • Afsluttende og 3. møde havde fokus på opfølgning

Hvad var outcome?

Et stærkere samarbejde der har resulteret i et fornyet samarbejde mellem mentor og mentee. Ligeledes er de tre ord, der var gennemgående for praktikforløbet blevet til et fælles værdisæt for hele afdelingen.

Mentee har fået et større indblik i egne talenter, samt hvordan disse sættes i spil på en arbejdsplads.

Mentor har fået en større indsigt i egne evner som leder, og er efterfølgende blevet forfremmet til netop dette.

Din oplevelse som deltager

“Det har været en yderst positiv oplevelse, der har givet et større indblik i egne talenter, og ikke mindst hvordan disse sættes i spil i forskellige kontekster.
Jeg vil klart anbefale alle nye ledere et forløb med Louise, hvor der er fokus på både egne og andres talenter.”

Min varmeste anbefaling går til Louise Quinn! Udover at Louise har et stort og indgående kendskab til Play Your Talent, så formår hun på en professionel måde at få deltageren til at reflektere over egne talenter, sætte dem i spil og ikke mindst forstå andres til gavn for samarbejdet.

Louise er professionel, lydhør og indlevende.