M3 konceptet

Hvis du og jeres virksomhed vil skabe en ramme for at arbejde med strategisk talentudvikling og trivsel i hverdagen, er konceptet M3 noget for jer. Vi har udviklet et koncept der er nemt at implementere hvor man med metoden kan skabe fokus på om talenterne er i spil.

Resultatet er motivation, perfomance og arbejdslyst øges markant. 

M3 konceptet består af en metode hvor der skabes fokus på motivation, mening og mål via digitale understøttende værktøjer.

Sådan fungerer det:

 1. Med appen Play Your Talent afdækkes talenterne og herved motivationsfaktorerne.
 2. Med de specielt designede M3 kort skabes der mening i en samtale.
 3. Med programmet Play Your Goals adfærd designes mål og ”nugding” så udvikling dokumenteres.

En gamechanger...

M3 er en gamechanger hvis man vil løfte talenterne i virksomheden/ organisationen, og koncedptt er designet til at understøtte jeres eksisterende arbejdsgange.

Dvs. det I gør i forvejen ikke skal erstattes af noget nyt, men måden I udfører det på, vil være relations stærkt og relevant uanset ledererfaring.

Konceptet er let at implementere og vil løfte jeres ledelse og trivsel naturligt.

MULIGHEDER MED M3

 • Skaber den optimale ramme for medarbejdernes forskellige motivationer, behov og logikker
 • Alle roller og funktioner får sat deres talenter i spil, og bruger energien i den opgaveløsning hvor de får størst succes
 • At sætte fokus på hvordan vi kan spille hinanden bedst
 • Mulighed for High performans team sammensætning ud fra talenter
 • Synlige performance resultater ved talent aktivering

M3 skaber værdi ved at:

 • Sikre en meningsfuld samtale
 • Træne lederne med digitale løsning og særligt udviklede samtalekort til at lede forskelligheder, skabe engagement og fremdrift hos den enkelte medarbejder
 • Sætte en ny ramme for at skabe meningsfulde og motiverede samtaler
 • Sørge for at alle roller og funktioner får sat deres talenter i spil
 • Giver redskaber til at spille hinanden gode og bruge energien rigtigt
 •  

Vil du høre mere?

Hvis du vil høre mere om disse muligheder, så skriv til os i kontaktformularen.

  Om Play Your Talent

  Mange mennesker kender ikke til deres toptalenter, samt hvad der giver og dræner dem for energi.

  Vores mission er derfor at være med til at ændre måden for, hvordan virksomheder arbejder med mennesker. Play Your Talent er tiltænkt som et ledelsesværktøj, der skal sikre, at den enkelte medarbejder får sat sit talent i spil og dermed opnår øget performance. Vores ambition er at give dig et nemt overblik over teamsammensætning, high-performere samt indsigt i opgavematch og teamkultur. Vores team består af en række undervisere/ledelsestrænere, coaches, psykologer samt ledelsen.